Commercial Products
Film Secure

UR1 Secure (ฟิล์มนิรภัย)

ฟิล์มนิรภัย UR1 Secure ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเทคโนโลยีสปัตเตอร์ (Sputtering Technology) ทำมาจาก โพลีเอสเตอร์ที่มีความเหนียว บาง เรียบ สามารถแนบเป็นเนื้อเดียวกับกระจก เหมือนฟิล์มกรองแสงทั่วไป แต่จะมีการเพิ่มชั้นโพลีเอสเตอร์ เพื่อให้ ฟิล์มมีความแข็งแรงทนทานและยึดเหนียวแน่นมากขึ้น ด้วยคุณสมบัตินี้ การติดฟิล์มนิรภัยจึงช่วยลดแรงกระแทกของวัตถุจากภายนอก ช่วยป้องกันและลดอันตรายจากเหตุร้ายที่ไม่คาดคิด โดยฟิล์มนิรภัยจะทำหน้าที่ยึดกระจกที่แตกออกไว้ด้วยกัน ทำให้คุณปลอดภัยและอุ่นใจมากขึ้น

Features and Benefits
• ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจากการโจรกรรม, อุบัติเหตุ
• ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ, แผ่นดินไหว
• ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจากภัยระเบิด
• ถ่วงเวลาในการโจรกรรมทรัพย์สินของโจรผู้ร้าย
• สามารถป้องกันรังสี UV ได้สูงสุด 99% อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง
• สามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้สูงถึง 60%
• คงความสวยงามให้อาคารหรือบ้านเรือน ไม่บดบังทัศนียภาพเหมือนการติดเหล็กดัด
• ติดตั้งด้วยช่างที่มีความชำนาญงานมากกว่า 10 ปี

ติดต่อฝ่ายขาย : 02-874-1144
Film Ecoview

UR1 ECOVIEW (ฟิล์มกรองแสงประหยัดพลังงาน)

ฟิล์มกรองแสงประหยัดพลังงาน, ฟิล์มประหยัดพลังงาน, ฟิล์มลดความร้อน, ฟิล์มอาคารลดความร้อน, ฟิล์ม UR1
ฟิล์มกรองแสงอาคารอาคารประหยัดพลังงาน UR1 Ecoview ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเทคโนโลยีสปัตเตอร์ (Sputtering Technology) มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนที่ผ่านเข้ามาในกระจกได้ดีกว่าฟิล์ม กรองแสงทั่วไป โดยโลหะที่เคลือบอยู่บนเนื้อฟิล์มจะทำหน้าที่กรองแสง และสะท้อนความร้อนออกจากกระจก จึงทำให้แสงและความร้อนผ่านเข้ามาในอาคารได้น้อยลง ซึ่งจะแตกต่างจากกระจกทั่วไปที่ยอมให้แสงและความร้อนผ่านเข้ามาในปริมาณมากและบางส่วนถูกดูดกลื่นไว้ทำให้อุณหภูมิกระจกสูงขึ้น กลายเป็นปัญหาทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้น ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและเพิ่มค่าใช้จ่าย

Features and Benefits
• ป้องกันความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (TSER) ได้มากกว่า 80% *ในบางรุ่น
• ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้สูงถึง 99%
• ป้องกันการแตกกระจายของกระจก ทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน
• ช่วยยืดอายุของเครื่องปรับอากาศ ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
• ช่วยลดภาวะโลกร้อน
• สบายตา และมีทัศนวิสัยที่คมชัดในการมองผ่านฟิล์ม
• เนื้อฟิล์มคงทนไม่ซีดจาง
• ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญงานมากว่า 10 ปี
ติดต่อฝ่ายขาย : 02-874-1144