สินค้าและการบริการของเรา UR1
About

About Company

UR1, UR1 พระราม 2, ศูนย์บริการมาตรฐานชั้นนำ, ศูนย์ติดฟิล์มมาตรฐาน, ศูนย์ซ่อมบำรุง, ศูนย์ตกแต่งรถยนต์พระราม 2
เดิมชื่อ บริษัท บีเอสพี มอเตอร์สปอร์ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ประดับและตกแต่งรถยนต์ มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ในระดับมาตรฐานให้แก่ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และได้ขยายธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจสินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์ ไปสู่สินค้าที่ทางบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ โดยการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกสินค้าคุณภาพสูงเพื่อมาทำการตลาดภายใต้ตราสินค้า “UR1” ได้แก่...
AUTOMTIVE

AUTOMOTIVE

UR1, UR1 พระราม 2, ศูนย์บริการมาตรฐานชั้นนำ, ศูนย์ติดฟิล์มมาตรฐาน, ศูนย์ซ่อมบำรุง, ศูนย์ตกแต่งรถยนต์พระราม 2, ยานต์ยนต์, ประดับยนต์,
UR1 มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสมรรถนะรถยนต์ ให้ผู้ใช้สัมผัสได้ว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นคือ "นวัตกรรม" ที่จะยกระดับความสวยงามควบคู่กับความปลอดภัย โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ยืนยันด้วยผลงานและประสบการณ์กว่า 20 ปี ท่านจึงมันใจได้ว่า รถยนต์ของท่านจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามอบให้
View Products
INNOVATION

Safety & Convenience

ยานต์ยนต์, ประดับยนต์, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยรถยนต์, Safety Producs, อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย, ยกระดับความปลอดภัยรถยนต์, เทคโนโลยีความปลอดภัยรถยนต์
UR1.....
View Products
MATENANCE

Emergency Lifesaver

สินค้านวัตกรรม, สินค้าฉุกเฉิน, อุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถยนต์, อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์, อุปกณ์ฉุกเฉิน, Emergency
UR1 ขอเสนอบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ที่ได้รับมาตรฐานและดำเนินการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องรับรองสำหรับลูกค้าทุกท่าน ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ขณะที่รถของท่านกำลังเข้ารับบริการจากเรา

View Products

COMMERCIAL

Lifestyle & Trendy

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์, ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องยนต์, ผลิตภันฑ์ธรรมชาติเพื่อรถยนต์, บำรุงรักษาเครื่องยนต์
UR1 คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรโดยการสรรหาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการในทุกระดับอย่างมืออาชีพ
View Products
COMMERCIAL

Lifestyle & Trendy

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์, ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องยนต์, ผลิตภันฑ์ธรรมชาติเพื่อรถยนต์, บำรุงรักษาเครื่องยนต์
UR1 คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรโดยการสรรหาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการในทุกระดับอย่างมืออาชีพ
View Products